į titulinį atspausdinti el. paštas tinklalapio planas

Bešeimininkių pastatų saugomose teritorijose demontavimas, pažeistų teritorijų rekultyvavimas bei objektų atkūrimas

 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2003 metais. Jis buvo finansuojamas REC/DANCEE lėšomis. Pagrindinis projekto tikslas – organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymą Labanoro regioninio parko poilsiavietėse. Poilsiavietės įrenginėjamos ir jų priežiūra vykdoma rekreacinėse teritorijose, kurios yra patvirtintos Labanoro regioninio parko zonavimo schemoje. Projekto pagalba yra įsigyta įranga atliekų surinkimui poilsiavietėse vykdyti, vykdomas poilsiautojų švietimas.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal Bendrąjį programavimo dokumentą 2005–2006 m. vykdo keturis didelės apimties projektus. Vienas jų – „Bešeimininkių pastatų saugomose teritorijose likvidavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas bei objektų atkūrimas“. Svarbiausias projekto tikslas – likviduoti saugomose teritorijose, įskaitant Natura 2000 teritorijas, gamtai padarytą žalą – atkurti žmogaus pažeistus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus.

Projekto veiklos:

 • Bešeimininkių pastatų demontavimas – buvusių karinių bazių statinių Žemaitijos nacionaliniame ir Dubysos regioniniame parke išmontavimas.
 • Karjerų ir kitų pažeistų teritorijų rekultivavimas – karjerų Žemaitijos nacionaliniame, Varnių ir Salantų regioniniuose parkuose rekultivavimas.
 • Užšlamštintų teritorijų sutvarkymas, taršos prevencinių priemonių įgyvendinimas – užšlamštintų teritorijų Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionaliniuose ir Labanoro regioniniame parkuose sutvarkymas ir prevencinių priemonių įgyvendinimas.
 • Pažeistų kraštovaizdžio kompleksų ir objektų bei jų aplinkos atkūrimas:
  • Papilės atodangos (Ventos regioniniame parke) atkūrimas;
  • Pelkinių slėnio buveinių atkūrimas Skroblaus aukštupyje (Dzūkijos nacionaliniame parke);
  • tetervinų populiacijai išsaugoti reikalingų buveinių atkūrimas (Dzūkijos nacionaliniame parke);
  • šikšnosparnių žiemaviečių atkūrimas (Pavilnių regioniniame parke) bunkeriuose;
  • pelkinių pievų Kliošių kraštovaizdžio draustinyje atkūrimas.

Pagal šį projektą bus surinktos, išrūšiuotos ir išvežtos susikaupusios atliekos iš 18 labiausiai lankomų stovyklaviečių: Keročio, Balto, Labanoro, Alnio, Stirnių, Pagraužės, Rudesos I ir II, Zukaučiznos, Mažojo ir Didžiojo Siaurio, I ir II Juodųjų Lakajų, I, II ir III Peršokšnų, I ir II Rašios.
Bus įrengtos 6 laikinos atliekų surinkimo aikštelės: Labanoro, Keročio, Lakajos, Čiulų, Sauginčių ir Siesarties. Jose bus pastatyti konteineriai, pakabinti maišai šiukšlėms. Bendra miškų švara bus palaikoma ne tik projekto metu. Poilsiautojai ne tik turės kur išmesti šiukšles, bet ir bus informuoti apie poilsio galimybes ir elgesio taisykles. Lankytojai bus pratinami civilizuotai išmesti atliekas, o ne palikti jas miškuose.

Saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra

Projekto tikslai:
• pagerinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei paveldo vertybių apsaugą;
• pritaikyti saugomus objektus lankymui, švietėjiškai veiklai ir krašto pažinimui, nežalojant jų bei jų aplinkos;
• tinkamai sureguliuoti lankytojų srautus labiausiai lankomuose dviejuose nacionaliniuose ir penkiuose regioniniuose parkuose, suteikti galimybę keliauti savarankiškai, sudarant prielaidas pažintinio ir kaimo turizmo, paslaugų sferos plėtrai;
• sudaryti prielaidas Natura 2000 tinklo teritorijų būklės gerinimui bei biologiniu požiūriu vertingoms teritorijoms išsaugoti;
• užtikrinti ES Paukščių (79/409/EEC) ir Buveinių (92/43/EEC) direktyvų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą.
Aukščiau minėti tikslai prisidės prie Lietuvos aplinkos apsaugos strategijos ir jos veiksmų programos įgyvendinimo (3.2.1, 3.2.2 ir kt. strategijos skyriai), išsaugant kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę.

Projekto uždaviniai:

• informacinės sistemos kūrimas ir lankytojų srautų reguliavimas valstybiniuose parkuose;
• Nacionalinių ir Natura 2000 saugomų teritorijų tvarkymas ir priežiūra.


Projekto veiklos:
• 4 lankytojų centrų (Aukštaitijos NP, Aukštadvario, Nemuno kilpų ir Neries RP) įrengimas;
• 8 lankytojų centrų (Aukštaitijos NP, Aukštadvario RP, Nemuno kilpų RP, Neries RP, Anykščių RP, Biržų RP, Sartų RP ir Varnių RP) techninių projektų parengimas;
• pažintinių takų informacinės sistemos natūroje ir su ja susijusios minimalios infrastruktūros įrengimas ir gretimų teritorijų sutvarkymas 4 valstybiniuose parkuose (Aukštaitijos ir Dzūkijos NP, Aukštadvario ir Labanoro RP);
• Medvėgalio kalvų komplekso (Varnių RP) teritorijos sutvarkymas;
• 6 Natura 2000 tinklo teritorijų (Niedaus ornitologinio, Svylos botaninio – zoologinio draustinių, Kalvių ir Vasaknų atkuriamųjų sklypų, Vizbarų biosferos poligono bei Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelio) sutvarkymas.

 

Labanoro mstl.,
LT-18235 Švenčionių raj.
Tel., faksas 8~387 47142
El. paštas: info@labanoroparkas.lt
į viršų