į titulinį atspausdinti el. paštas tinklalapio planas

Labanoro regioninis parkas buvo įkurtas 1992 metais rugsėjo 24 dieną ir apėmė 52848 ha, o 2002 metais parko teritorijos plotas praplėstas iki 55344 ha. Parkas yra rytinėje Lietuvos dalyje – Molėtų, Švenčionių ir Utenos rajonuose. Labanoro RP apima gamtiniu ir etnografiniu požiūriu vertingiausias teritorijas. Atsižvelgiant į gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo galimybes, parko teritorija yra skirstoma į konservacinę, apsauginę, rekreacinę ir ūkinę funkcines zonas.

Konservacinės paskirties zonas sudaro rezervatai ir įvairūs draustiniai. Labanoro RP yra 2 rezervatai – Kiauneliškio, įkurtas išsaugoti šiaurrytinėje Labanoro girios dalyje išlikusią sengirę, smėlingų banguotų Aukštaitijos lygumų drėgnų pušynų etaloną bei kurtinių tuokvietes. Kitas, gerokai didesnis, yra Girutiškio rezervatas, apimantis Girutiškio ežerą, jo apyežerį ir Beržaloto pelkę. Juose yra saugomos gervių, erelių žuvininkų, kurtinių perimvietės bei viena didžiausių beržo keružio populiacijų Lietuvoje. Be rezervatų mūsų parke yra 28 gamtiniai, 7 kraštovaizdžio ir 1 kultūrinis draustiniai (urbanistinis). Konservacinės teritorijos užima beveik pusę parko (47,4 proc). Įstojus į Europos sąjungą, Lietuvoje buvo sukurta nauja saugomų teritorijų sistema – NATURA 2000. Visa Labanoro RP teritorija (išskyrus rekreacinės, žemės ūkio ir gyvenamosios paskirties prioriteto zonas) yra paskelbta paukščių bei buveinių apsaugai svarbia teritorija.

Didelės rekreacinės paskirties teritorijos yra palei Siesarties, Baltųjų Lakajų, Stirnių, Alnio, Rašios, Peršokšnų ežerus. Labanoro RP yra vienas lankomiausių Lietuvoje. Žmones čia traukia ne tik poilsis gražiose paežerėse, bet ir kitos laisvalaikio praleidimo formos – grybavimas, uogavimas, pažintinis turizmas automobiliais, dviračiais, pėsčiomis ar baidarėmis.

Šiaurės rytinėje parko dalyje, prie Želvos ežero, žiūrima dažniau į dangų nei į žemę – čia astronomijos observatorija, Etnokosmologijos muziejus, etnografinė sodyba ir senovinė dangaus kūnų stebykla. Mindūnuose yra Molėtų krašto Žvejybos muziejus, supažindinantis su šio krašto žmonių verslais ir buitimi.

Nors regioniniame parke vyrauja gamtinės vertybės, bet yra ir kultūrinių. Tai pilkapiai ir pilkapynai, senovės gyvenvietės, piliakalniai, etnografiniai kaimai. Labanoro miestelis yra saugomas kaip urbanistinis draustinis. Jo išplanavimas yra savitas: m iestelio centre yra bažnyčia, o nuo prie jos esančios aikštės radialine kr yptimi nusidriekia gatvės. Labanoro bažnyčia ir varpinė yra statytos XIX amžiuje ir yra saugoma kaip architektūros paminklas. Miestelis buvo garsus Labanoro dūda, garsiomis dainomis ir geros kokybės naminuke. Dabar jame yra įsikūrusi Labanoro regioninio parko direkcija ir lankytojų centras. Čia platinami leidiniai, rengiamos parodos, seminarai, konferencijos.

Labanoro mstl.,
LT-18235 Švenčionių raj.
Tel., faksas 8~387 47142
El. paštas: info@labanoroparkas.lt
į viršų